PROIECTARE IT, IS, IE

 

• Proiectarea instalaţiilor moderne de încălzire, răcire, ventilare, climatizare, desfumare, instalaţii sanitare şi instalaţii de automatizare
• Proiectare pentru reabilitarea instalaţiilor termice şi sanitare existente;
• Proiectarea instalaţiilor utilizând surse de energie regenerabilă sau recuperabilă: pompe de căldură, instalaţii solare, staţii de cogenerare, staţii de trigenerare (furnizarea căldurii, frigului şi a energiei electrice);
• Proiectarea centralelor de producere a aburului de joasă sau medie presiune;
• Proiectarea punctelor termice sau a transformării punctelor termice în centrale termice;
• Verificarea tehnică a proiectelor de instalaţii termice realizată de verificatori atestaţi de MTCT;
• Expertiza tehnică a instalaţiilor realizată de experţi tehnici atestaţi de MTCT;
• Studii de prefezabilitate sau fezabilitate pentru instalaţii, conform legislaţiei în vigoare;
• Consultanţă pentru selectarea soluţiei optime privind sistemul de instalaţii termo-frigorifice pentru o clădire;
• Consultanţă privind reglarea in-situ a instalaţiilor de încălzire/răcire (reţele de apă sau de aer);
• Campanii de măsurare a unor parametrii tehnici (temperatură, debit, presiune, viteză, umiditate etc.) caracteristici de funcţionare a instalaţiilor frigo-termice;
• Detectarea neregularităţilor constructive ale anvelopei clădirii utilizând metoda termoviziunii în infraroşu;
• Traducerea documentaţiilor tehnice de specialitate ale echipamentelor de instalaţii (româna-engleză/franceză sau engleză/franceză-română).

TELEFON

021.252.42.95
021.252.00.22

EMAIL

office@vitastal.ro

Anunt