PROIECTARE IT, IS, IE

 

• Proiectarea instalatiilor moderne de încalzire, racire, ventilare, climatizare, desfumare, instalatii sanitare si instalatii de automatizare
• Proiectare pentru reabilitarea instalatiilor termice si sanitare existente;
• Proiectarea instalatiilor utilizând surse de energie regenerabila sau recuperabila: pompe de caldura, instalatii solare, statii de cogenerare, statii de trigenerare (furnizarea caldurii, frigului si a energiei electrice);
• Proiectarea centralelor de producere a aburului de joasa sau medie presiune;
• Proiectarea punctelor termice sau a transformarii punctelor termice în centrale termice;
• Verificarea tehnica a proiectelor de instalatii termice realizata de verificatori atestati de MTCT;
• Expertiza tehnica a instalatiilor realizata de experti tehnici atestati de MTCT;
• Studii de prefezabilitate sau fezabilitate pentru instalatii, conform legislatiei în vigoare;
• Consultanta pentru selectarea solutiei optime privind sistemul de instalatii termo-frigorifice pentru o cladire;
• Consultanta privind reglarea in-situ a instalatiilor de încalzire/racire (retele de apa sau de aer);
• Campanii de masurare a unor parametrii tehnici (temperatura, debit, presiune, viteza, umiditate etc.) caracteristici functionarii instalatiilor frigo-termice;
• Detectarea neregularitatilor constructive ale anvelopei cladirii utilizând metoda termoviziunii în infrarosu;
• Traducerea documentatiilor tehnice de specialitate ale echipamentelor de instalatii (româna-engleza/franceza sau engleza/franceza-româna).


TELEFON

021.252.42.95
021.252.00.22

EMAIL

office@vitastal.ro

Anunt