PROIECTARE CLĂDIRI nZEB

Clădirile de tip nZEB (Nearly Zero-Energy Buildings) sunt clădiri cu o performanță energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie din surse convenționale este aproape egal cu zero, sau este foarte scăzut și este acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile.

 

Realizăm proiectarea instalațiilor pentru clădiri ce se încadrează în Cerințele de Performanță Energetică Europeană - tip nZEB.

TELEFON

021.252.42.95
021.252.00.22

EMAIL

office@vitastal.ro

Anunt