Proiectare IT, IS, IE

1. Proiectare instalații cu alimentare din surse regenerabile, electrice, HVAC, sanitare, oxigen

Reabilitarea termică (Auditul energetic, documentaţia de avizare, proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de execuţie şi documentaţia de avizare tehnică a lucrărilor de intervenţie) a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, Corp C2Proiectare instalații cu alimentare din surse regenerabile, electrice, HVAC, sanitare, oxigen

2. Proiectare rețea de alimenare cu apă

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie şi asistenţă tehnică pe şantier pentru alimentarea cu apă în comuna Moțăieni

Proiectare rețea de alimenare cu apă

3. Proiectare și consultanță

Proiectare instalații sanitare și asistență tehnică pentru clădirea BNR București

Proiectare și consultanță

4. Proiectare instalații electrice & HVAC

Proiect tehnic, caiete de sarcini instalații electrice & HVAC pentru Uzina Mecanică Mija

Proiectare instalații electrice & HVAC

5. Proiectare instalații de încălzire și ventilare

Proiectare instalații HVAC și verificare de proiect pentru fabrica de panificație Spicul SA

Proiectare instalații de încălzire și ventilare

6. Proiectare instalații HVAC

Proiectare instalații de ventilare și climatizare pentru fabrica de ciocolată Heidi, Pantelimon

Proiectare instalații HVAC

TELEFON

021.252.42.95
021.252.00.22

EMAIL

office@vitastal.ro

Anunt