CERCETARE - DEZVOLTARE

• Simulări dinamice ale funcţionării instalaţiilor termice (încălzire, ventilare, climatizare) pentru depistarea anomaliior de funcţionare şi previzionarea consumurilor energetice;


• Prezentări multimedia privind instalaţii termo-frigorifice mai puţin cunoscute (chillere cu absorbţie, pompe de căldură etc.)


• Organizarea de cursuri de pregătire şi informarea periodică a partenerilor de afaceri privind noutăţile în domeniul naţional/internaţional legislativ şi normativ al instalaţiilor pentru construcţii (normative de proiectare, exploatare şi execuţie a instalaţiilor, legi, regulamente, metodologii, HG-uri etc.)


• Studii energetice având ca scop optimizarea asistată de calculator a consumurilor de energie termică;


• Realizarea şi distribuţia de programe informatice pentru automatizarea calculelor în cazul proiectării instalaţiilor termice, al expertizării termice şi al auditului termo-energetic pentru clădirile şi instalaţiile noi sau existente.

 

TELEFON

021.252.42.95
021.252.00.22

EMAIL

office@vitastal.ro

Anunt