Certificare și auditare energetică

1. Audit energetic

Peste 600 de audituri energetice realizate pentru blocuri de locuit (P+4E ... P+12E) din țară (2005-2012)

Audit energetic

2. Certificate energetice

Peste 1000 de certificate de performanță energetică pentru complexe rezidențiale din București (2010-2011)

Certificate energetice

3. Audit energetic și certificare energetică

Proiecte de audit energetic pentru grădinițe din țară (ex:Slobozia)

Audit energetic și certificare energetică

TELEFON

021.252.42.95
021.252.00.22

EMAIL

office@vitastal.ro

Anunt