CERTIFICARE ȘI AUDITARE ENERGETICĂ

Expertiza tehnică a instalaţiilor realizată de experţi tehnici atestaţi de MTCT;

 

Expertiza termică şi energetică a clădirilor existente şi noi realizată de auditori atestaţi MTCT (conform legii 372/2005);

 

Certificarea energetică a clădirilor existente şi noi realizată de auditori energetici atestaţi MTCT (conform legii 372/2005);

 

TELEFON

021.252.42.95
021.252.00.22

EMAIL

office@vitastal.ro

Anunt